Publications

с 01.01.2001

КнигиСтатьи
1)
2012. 185 с.
12365
2)
Меншуткин В.В. Петрозаводск — Санкт-Петербург. 2010. 416 с.
6898
3)
Collected scientific papers of the first International seminar and PhD workshop (6–9 September 2010, Petrozavodsk, Republic of Karelia, Russia). – Petrozavodsk: Karelian Research Centre RAS. 2010. 105 p.
5296
4)
Петрозаводск: КарНЦ РАН. 2007. 410 с.
3810
5)
Ed. A.N. Gromtsev. Petrozavodsk: KarRC RAS. 2009. 158 с. (RISC)
3594
6)
Петрозаводск: КарНЦ РАН. 2011. 450 с.
3070
7)
Editor P.I. Danilov. Petrozavodsk: Karelian Research Centre. 2010. 205 с.
2857
8)
Collected scientific papers. Petrozavodsk: Karelian Research Centre RAS. 2011. 112 с.
2788
9)
Petrozavodsk: Karelian Research Centre of RAS Publishers. 2009. 240 с.
2702
10)
Соколов А.И. Петрозаводск: КарНЦ РАН. 2006. 215 с. (RISC)
2234
11)
Н.Н. Фокина, З.А. Нефедова, Н.Н. Немова. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. 2010. 243 с.
2187
12)
Тренин В.В. Петрозаводск: КарНЦ РАН. 2007. 169 с.
2156
13)
Proceedings of the IXth international conference October, 11-14, 2004, Petrozavodsk, Karelia, Russia. 2005. 355 с.
2153
14)
Петрозаводск: КарНЦ РАН. 2007. 333 с.
2127
15)
Ред. П.В. Красильников. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. 2009. 218 с.
1945