Publications

с 01.01.2001

КнигиСтатьи
16)
Тренин В.В. Петрозаводск: КарНЦ РАН. 2007. 169 с..
2262
17)
2010. 97 с. (in Russian).
2090
18)
Ред. П.В. Красильников. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. 2009. 218 с..
2063
19)
Gnatyuk E.P., Kryshen’ A.M. Petrozavodsk: Karelian Research Centre, Russian Academy of Science. 2005. 68 с. (in Russian).
1780
20)
Petrozavodsk: KarRC RAS. 2006 (in Russian).
1780
21)
A. Volkov, A. Gromtsev, eds.. Petrozavodsk: KarRC RAS. 2005. 188 с. (in Russian).
1728
22)
С.В. Ширинкин, T.О. Волкова, Н.Н. Немова. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. 2009. 183 с..
1699
23)
Громцев А.Н., Зданович О.В., Козлов А.Ф., Курило А.Е., Кухарева Т.В., Немкович Е.Г., Шишулина З.И. Петрозаводск: КарНЦ РАН. 2006. 168 с..
1650
24)
Ред. А.Н. Громцев. Petrozavodsk: KarRC RAS. 2009. 112 с. (in Russian). (RSCI)
1650
25)
С.Ф. Комулайнен, Т.А. Чекрыжева, И.Г. Вислянская. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. 2006. 81 с..
1576
26)
Editors: P. Koskimies, N.V. Lapshin. Petrozavodsk: KarRC RAS. 2006. 184 p..
1393
27)
Материалы по ведению Красной книги Республики Карелия. 2009. 134 с. (in Russian). (RSCI)
1362
28)
2009. 152 с. (in Russian). (RSCI)
1343
29)
Petrozavodsk: Karelian research centre of RAS. 2010. 216 с. (in Russian).
1339
30)
Kulikova T.P. Petrozavodsk: Karelian Research Centre, Russian Academy of Science. 2010. 325 с. (in Russian).
1327