Publications

с 01.01.2001

КнигиСтатьи
16)
Тренин В.В. Петрозаводск: КарНЦ РАН. 2007. 169 с.
2294
17)
2010. 97 с. (in Russian)
2158
18)
Ред. П.В. Красильников. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. 2009. 218 с.
2093
19)
Petrozavodsk: KarRC RAS. 2006 (in Russian)
1830
20)
Gnatyuk E.P., Kryshen’ A.M. Petrozavodsk: Karelian Research Centre, Russian Academy of Science. 2005. 68 с. (in Russian)
1815
21)
A. Volkov, A. Gromtsev, eds.. Petrozavodsk: KarRC RAS. 2005. 188 с. (in Russian)
1752
22)
С.В. Ширинкин, T.О. Волкова, Н.Н. Немова. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. 2009. 183 с.
1724
23)
Ред. А.Н. Громцев. Petrozavodsk: KarRC RAS. 2009. 112 с. (in Russian) (RSCI)
1685
24)
Громцев А.Н., Зданович О.В., Козлов А.Ф., Курило А.Е., Кухарева Т.В., Немкович Е.Г., Шишулина З.И. Петрозаводск: КарНЦ РАН. 2006. 168 с.
1669
25)
С.Ф. Комулайнен, Т.А. Чекрыжева, И.Г. Вислянская. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. 2006. 81 с.
1602
26)
Материалы по ведению Красной книги Республики Карелия. 2009. 134 с. (in Russian) (RSCI)
1447
27)
Editors: P. Koskimies, N.V. Lapshin. Petrozavodsk: KarRC RAS. 2006. 184 p.
1440
28)
2009. 152 с. (in Russian) (RSCI)
1402
29)
2009. 141 с. (in Russian) (RSCI)
1372
30)
Petrozavodsk: Karelian research centre of RAS. 2010. 216 с. (in Russian)
1366