Publications

с 01.01.2001

КнигиСтатьи
31)
2009. 141 с. (in Russian). (RSCI)
1329
32)
Kulikova T. P. Petrozavodsk: KarRC RAS. 2007. 223 с. (in Russian).
1222
33)
Высоцкая Р.У. Петрозаводск: КарНЦ РАН. 2011. 20 с..
1176
34)
Proceedings of International Symposium (Petrozavodsk: August 30 – September 2, 2005). Petrozavodsk. 2006. 396 с. (in Russian).
1152
35)
Соколов А. И., Харитонов В. А., Кривенко Т. И. Петрозаводск: КарНЦ РАН. 2008. 100 с..
1130
36)
Петрозаводск: КарНЦ РАН. 2010. 84 с..
1086
37)
2011. 110 с. (in Russian). (RSCI)
1059
38)
Комулайнен С.Ф., Антипина Г.С., Вислянская И.Г., Иешко Т.А., Лак Г.Ц., Чекрыжева Т.А., Шаров А.Н., Шелехова Т.С. Петрозаводск. КарНЦ РАН. 2006. 67 с..
1052
39)
Edited by E.P. Ieshko, T. Lindholm. Petrozavodsk: Karelian Research Centre of RAS. 2010. 108 p..
1039
40)
Отв. ред. Е.П. Иешко. Петрозаводск: КарНЦ РАН. 2005. 110 с..
959
41)
2009. 118 с. (in Russian).
943
42)
2011. 157 с. (in Russian).
938
43)
Proceeding editor: Dr.Sc. L.L. Novitskaya. Petrozavodsk: KarRC RAS. 2011. 400 с. (in Russian).
862
44)
Е.П. Иешко, Л.В. Аникиева. Petrozavodsk. 2008. 95 с..
790
45)
Петрозаводск. 2007. 151 с..
781