Publications

Scientific publications

Толстогузов О.В.
Стратегия периферийного региона в условиях ограничения информации: методология, теория и практика
Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2010. 488 с.

strategy_perifer_reg.pdf (23.3 Mb, total downloads: 11143)

Last modified: March 11, 2016