Publications

Scientific publications

Show search for publications
Hide search for publications
Show publications for the period from
to
years
Show per publications in format
Publications in 2018 (total 9)

  biological sciences

 1. Пеккоева С. Н. автореферат дис... канд. биол. наук: 03.01.04 - биохимия. Санкт-Петербург. 2018. 23 с.
 2. Ветчинникова Л.В., Титов А.Ф., Кузнецова Т.Ю. Петрозаводск: КарНЦ РАН. 2018. 51 с.
 3. Галахина Н.Е. автореферат дис... канд. хим. наук: 03.02.08 - Экология (химия). Петрозаводск. 2018. 16 с.
 4. 2018 (RISC)
 5. 2018 (RISC)
 6. 2018 (RISC)
 7. mathematical and technical sciences

 8. Мазалов В.В., Чиркова Ю.В. Изд-во: Лань. 2018. 320 с.
 9. sciences about Earth

 10. 2018 (RISC)
 11. 2018 (RISC)
Last modified: May 25, 2018