Scientific activities

Kolich. chact. 2012

01_krat_otchet_karnc_2012.doc (71 Kb, total downloads: 716)

02_vazhnejshie_rezultaty_nir_2012.pdf (4.22 Mb, total downloads: 288)

kolichestvennaja_harakteristika_nauchnoj_dejatelnosti_karnc_2012.pdf (129 Kb, total downloads: 188)

proekty_programm_prezidiuma_ran_vypolnjavshiesja_v_2012_g..pdf (208 Kb, total downloads: 203)

proekty_programm_otdelenij_ran_vypolnjavshiesja_v_2012_g..pdf (202 Kb, total downloads: 235)

kompleksnye_mezhinstitutskie_proekty_vypolnjavshiesja_v_2012_g..pdf (134 Kb, total downloads: 208)

granty_rffi.pdf (195 Kb, total downloads: 217)

granty_rgnf.pdf (144 Kb, total downloads: 608)

mezhdunarodnye_proekty_v_2012_g..pdf (131 Kb, total downloads: 243)

nauchnye_publikacii_v_2012_g..pdf (293 Kb, total downloads: 189)

Last modified: May 14, 2015