Projects

Mullonen, Irma I. Projects

  • Ekspediciya po sboru toponimicheskogo i leksicheskogo substrata v Belozere
    (2015-2016 , Mullonen, Irma I., , А-18)
  • Toponimnye modeli Karelii v prostranstvenno-vremennom kontekste
    (2014-2016 , Mullonen, Irma I., RGSF, 14-04-00243)
  • About member Mullonen, Irma I.

    Last modified: March 17, 2022