Publications

Scientific publications

Л. Харебова, Н. Шилов.
Книги кириллической печати в фондах музея-заповедника "Кижи"
Каталог. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2005. 154 с.

kizhi_katalog_1-127.pdf (9.49 Mb, total downloads: 587)

kizhi_katalog_128-153.pdf (9.51 Mb, total downloads: 906)

Last modified: November 29, 2006